Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : [email protected]                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

         Η έκδοση πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται για όλα τα κτίρια ή τμήματα αυτών, (κατοικίες και επαγγελματικοί χώροι), ως εξής:

 

  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

  • Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου άνω των 50τμ.

  • Από 09.01.2012 στην ενοικίαση ενιαίου κτιρίου ή ενοικίαση τμήματος κτιρίου, άνω των 50τμ.

  • Από 01.01.2016 στην ενοικίαση και πώληση - αγορά ενιαίου κτιρίου και τμήματος κτιρίου και κάτω των 50τμ.  

 

Δυνατότητα  έκδοσης  του  πιστοποιητικού  ακόμα  και  την  ίδια  ημέρα  της  επιθεώρησης !