Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : [email protected]                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

Τι είναι το Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης ;

         Το  Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης  (Π.Ε.Α),  είναι  το  πιστοποιητικό  στο  οποίο,  αναγράφεται  η  βαθμίδα  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  ακινήτου,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  ανάλογα  με  την  ενεργειακή  του  κατανάλωση  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  σε  θέρμανση,  ψύξη,  ζεστό  νερό  χρήσης,  φωτισμό,  αερισμό,  κλπ.

          Τα  ακίνητα  κατατάσσονται  σε  εννέα  ενεργειακές  κατηγορίες  με   την  Α+  να  είναι  η βέλτιστη  και  τις  υπόλοιπες  μειούμενες  σταδιακά  να  είναι  οι   Α,  Β+ ,  Β ,  Γ ,  Δ ,  Ε ,  Ζ  και  Η.