Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : pea.kenak@gmail.com                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

Πόσος  χρόνος  χρειάζεται  για  την  έκδοση  του  Πιστοποιητικού ;

          Το  Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης,  εφόσον  υπάρχουν  όλα  τα απαιτούμενα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  εκδίδεται  μέσα  σε  δύο  εργάσιμες  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της  αυτοψίας. Δυνατότητα  έκδοσης  του  πιστοποιητικού  ακόμα  και  την  ίδια  ημέρα.