Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : [email protected]                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

Ποιά  είναι  η  χρονική  ισχύς  του  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης ;

          Το  Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης  ισχύει  έως  δέκα  χρόνια.  Απαιτείται  έκδοση  νέου  πιστοποιητικού,  μόνον  εφόσον  γίνει  ριζική  ανακαίνιση  του  ακινήτου  μέσα  στην  δεκαετή  ισχύ  του  ήδη  υπάρχοντος.