Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : [email protected]                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

Απαιτείται  να  προβώ  σε  εργασίες  πριν  την  ενοικίαση  ή  την  πώληση  του  ακινήτου  μου ;

          Όχι ,  δεν  απαιτείται.  Αποτυπώνεται  η  ιδιοκτησία  σας  ως  έχει,  εκδίδεται  το  πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης  κατατάσοντάς  το  σε  όποια  κατηγορία  αντιστοιχεί  και  με  αυτό  το  πιστοποιητικό  μπορείτε  να  προβείτε  σε  ενοικίαση,  αγρά  ή  πώληση.

         Εξαιρούνται  ακίνητα  των  οποίων  η  οικοδομική  άδεια  έχει  αριθμό  πρωτοκόλλου  κατάθεσης  στην  πολεοδομία,  μεταγενέστερο  του  Οκτωβρίου  του  2010.