Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : pea.kenak@gmail.com                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

Οι  επεμβάσεις που αναγράφονται  στα  σενάρια,  απαιτείται  να  υλοποιηθούν ;

          Όχι ,  δεν  απαιτείται.  Τα  σενάρια  αποτελούν  προτάσεις  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  του  ακινήτου  σας.