Πιστοποιητικά

Ενεργειακής

Απόδοσης

τηλ.      :  210 65 12 279                 κιν :  6944 840 155   -   6948 60 28 30                                                                                                              

fax        :  210 65 12 269                                                                                                                                                                                      

e-mail   : [email protected]                                                                                                                                                                   Copyright © 2012   energeiakiapodosi.gr

Untitled-1

         Για  την  έκδοση  του  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  απαιτείται  αυτοψία  από  μηχανικό,  ο  οποίος  έχει  πιστοποιηθεί  ως  ενεργειακός  επιθεωρητής  από  το  ΥΠΕΚΑ  και  είναι  εγγεγραμένος  στο  Μητρώο  Ενεργειακών  Επιθεωρητών.

 

         Ο  ιδιοκτήτης  του  χώρου,  αναθέτει  την  επιθεώρηση  στον  ενεργειακό  επιθεωρητή  και  παρέχει  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  και  έγγραφα  που  του  ζητούνται.

 

         Ο  επιθεωρητής  καταγράφει  το  είδος  και  την  ποιότητα  των  υλικών  κατασκευής , τα  συστήματα  ψύξης , θέρμανσης , ζεστού  νερού  χρήσης , φωτισμού  και  ότι  άλλο  χρειαστεί  ανάλογα  με  το  μέγεθος  και  τη χρήση.

 

         Μετά  την  επεξεργασία  των  στοιχείων  τα  οποία  συλλέχθησαν  κατά  την  επιθεώρηση εκπονείται η  απαιτούμενη  μελέτη  και  εκδίδεται  το  Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης , στο  οποίο  αναγράφεται  η  ενεργειακή  κατάταξη.